TỔ CHỨC OTIT THAY THẾ JITCO – THỰC TẬP SINH NHẬT ĐÃ BIẾT?

  OTIT – Organization for Technical Intern Trainning (tiếng Việt gọi là Hiệp hội thực tập kỹ năng quốc tế) là tổ chức hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thực tập sinh nước ngoài ở Nhật. Trước đây, tất cả các thực tập sinh sống ở Nhật đều quá quen thuộc […]

Lên trên cùng Lên trên